Halbmond 100 x 25 x 50 cm RG 25 Kindermatte
Halbmond 100 x 25 x 50 cm RG 25
Würfel 50 x 50 x 50 cm RG 25 Kindermatte
Würfel 50 x 50 x 50 cm RG 25
Quader 100 cm x 30 cm x 30 cm RG 25 Kindermatte
Quader 100 cm x 30 cm x 30 cm RG 25
Brücke Eckig 100 cm x 30 cm x 60 cm RG 25 Kindermatte
Brücke Eckig 100 cm x 30 cm x 60 cm RG 25
Brücke Rund 100 cm x 30 cm x 60 cm RG 25 Kindermatte
Brücke Rund 100 cm x 30 cm x 60 cm RG 25
Sprungkasten Bock 120 cm x 70 cm x 120 cm Kindermatte
Sprungkasten Bock 120 cm x 70 cm x 120 cm RG 25
Keil bzw. Rampe 100 x 50 x 40 cm RG 25 Kindermatte
Rampe 100 x 50 x 40 cm RG 25
Halb-Zylinder 100 x 50 x 25 cm RG 25 Kindermatte
Halb-Zylinder 100 x 50 x 25 cm RG 25